Ontwikkel als management een visie op hoe je met elkaar leiding wil geven aan teams die hun ambities nastreven. 

Appreciative Inquiry, samen op een plezierige wijze een verandering vormgeven