Kernwaarden

Talenten, kwaliteiten, zeggen iets over waar je goed in bent en hoe je de dingen doet. Kernwaarden verklaren waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Je drijfveren. In feite je ethisch kompas voor je handelen in de dag dagelijkse praktijk. Het zegt iets over jullie identiteit als professional. Het is dus iets waardoor je je laat leiden.