Vitaliteit. Een integrale benadering.

Loss aversion en negative bias

Wij hebben een aversie tegen iets kwijtraken. Het is een psychologisch fenomeen die. zo vermoedt men, een diepverborgen overlevingsmechanisme is. Hij die zijn voedsel kwijt is en niks meer heeft zal sterven. Terwijl je er niet perse iets mee opschiet om extra voedsel te hebben.

In ieder geval toonde psychologen Daniel Kaneman en Amos Tversky de werking van de Loss aversion Bias in 1979 aan.

Het ligt waarschijnlijk ook in onze evolutie dat ons brein veel aandacht heeft voor dingen die mis kunnen gaan. In de psychologie noemen we dat ‘negative bias’.

Wij zijn wel geneigd om te denken dat we bewuster en rationeler handelen dan we eigenlijk doen. Overlevingsmechanismen zoals de Loss aversion en de negative bias hebben meer invloed op ons dagelijks handelen dan we zouden denken.

Iets kwijtraken doet ons twee keer meer pijn dan de vreugde die we ervaren als we iets winnen. Dus we hebben een automatische focus op niet kwijtraken. In marketing strategien wordt daar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. ‘Als je nu niet koopt raak je de korting kwijt’.

Let wel, er is ook al heel veel onderzoek gedaan naar de kracht van positieve psychologie. Een andere diepgewortelde excistentiele drijfveer van ons mensen is ‘groei’. Het is dus heel raadzaam om regelmatig bewust de aandacht te verleggen van dingen die mis zouden kunnen gaan naar wat zou je wel willen bereiken en zullen we het er eens over hebben hoe we dat voor elkaar krijgen.

Neem je contact op als je er meer over wil weten?