Appreciative Inquiry, hoe je waardering onderdeel van je cultuur maakt

In tegenstelling tot de probleem diagnostische aanpak waar we mee groot gekomen zijn, dus een aanpak gericht op het opsporen van dingen die misgaan en niet lukken, gaat het bij  Appreciative Inquiry om het actief zoeken naar wat je juist wel verlangt te bereiken. Welke beschikbare kwaliteiten en potentie je hier voor aan kunt wenden. Wat je te doen of juist te laten hebt om dit voor elkaar te krijgen. In dit derde deel van het drieluik over Appreciative Inquiry beschrijf ik een aantal toepassingsgebieden. In de vorige delen kun je lezen over wat het is en hoe het werkt.

Vaak zijn er onvertelde verhalen

Het raakte me toen ik laatst met iemand sprak en hij er achter kwam dat hij de nodige kwaliteiten bezat om te doen wat hij wilde maar zichzelf daarin tegenhield. En wat mee daarin metname trof was dat hij zelf de deksel hield op zijn vat vol talent omdat hij zichzelf het verhaal van zijn valkuilen maar bleef vertellen. Kijk,  dat is nu precies het ding waar positieve psychologie en Appreciative Inquiry afwijken van de probleem diagnostische aanpak. Bij Appreciative Inquiry draait om het vinden van je kwaliteiten en het vertellen van verhalen over de momenten dat je deze kwaliteiten wel in hebt kunnen zetten. En wat heb je te doen en laten om dit nog meer in te zetten en zo je aspiraties te realiseren? Makkelijk? Niet altijd. De coachee heeft niet voor niets ooit in zijn leven besloten de deksel erop te houden. Vaak zijn er onvertelde verhalen. Ook in teams en organisaties trouwens.

Verhalen zijn heel machtig

Ik lees mijn kinderen van 8 en 10 nog dagelijks voor. Mijn oudste lees ik nu het meesterlijke boek ‘Het geheim van het nachtegaal bos’ van Lucy Strange voor. Gister kwam ik op een stukje waar ik echt even stil van werd. Mot, een vriendelijke wijze heks, praat met een meisje die haar oudere broer een tijd geleden verloren heeft en die het hier nog met niemand over gehad heeft.

‘Vertel het me maar’ zei Mot, met haar warme hand op de mijne. Ze keek naar mijn gezicht. ‘Vertel het mij maar, wat er met je broer is gebeurd.’

‘Dat kan ik niet.’

Ze sloeg het sprookjesboek dicht en gaf het weer aan mij. ‘Verhalen zijn heel machtig’, zei ze. ‘En soms hebben we veel moed nodig om ze te vertellen.’

Ik knikte.

‘Vertel maar wat er is gebeurd.’

Dus dat deed ik

Vijf toepassingsmogelijkheden om integraal bezig te zijn

Het zal daarom niet altijd makkelijk zijn om mensen elkaar of jou de verhalen te laten vertellen die ze eigenlijk zouden willen vertellen. Hoe meer het de cultuur kan worden om dat te doen met elkaar hoe groter het effect zal zijn. Kijk, hele waarderende functioneringsgesprekken voeren en dan vervolgens tijdens een teamvergadering heel sturend en probleemgericht zijn werkt verwarring en desillusies in de hand. Om je een idee te geven hoe je er integraal mee bezig kunt zijn heb ik 5 toepassingsmogelijkheden uitgewerkt.

Waarderend leiderschap:

geef op zo’n wijze leiding dat je leidinggeeft aan het realiseren van ambities door waarde te hechten aan dat wat essentieel wordt gevonden. Je zorgt voor helderheid in waar je met elkaar naartoe wil, je helpt om bruggen te bouwen tussen de verschillende opvattingen, je stimuleert het onderzoek dat de mensen in je team doen naar en met elkaar om het beste in elkaar naar boven te halen.

Waarderende gespreksvoering

Als alternatief van het traditionele beoordelingsgesprek is er het waarderingsgesprek. In de gesprekken die je voert weet je door te onderzoeken de verhalen en kwaliteiten te achterhalen die van waarde zijn om de dingen te realiseren die ertoe doen. Waar gaat iemand van stralen, waar gaat iemand nog meer van laten zien om zo bij te dragen aan de output van het team?

Waarderende strategievorming

Maak gebruik van de kennis van zoveel mogelijk mensen die betrokken zijn en die je zou willen betrekken bij je strategievorming. Met large-scale-interventions kun je met hele groepen mensen bijvoorbeeld komen tot een gedragen visie. Een toekomstperspectief als basis voor de ontwikkeling van de organisatiestrategie! Creëer zo betrokkenheid bij de initiatieven, voornemens en plannen.

Waarderend coachen

Maak contact met de kracht, de kwaliteiten en aspiraties van mensen. Help ze deze kwaliteiten te herkennen en erkennen en zo vorm te geven aan hun dromen.

Waarderend coachen

Maak contact met de kracht, de kwaliteiten en aspiraties van mensen. Help ze deze kwaliteiten te herkennen en erkennen en zo vorm te geven aan hun dromen.

Waarderend samenwerken

Als collega, als leidinggevende, als projectleider of als klant co-creëer je iets met ander. Iets wat bijdraagt en van waarde is voor de organisatie waarvoor je werkt. Samenwerken aan het realiseren van ambities.

Een wendbare organisatie

In deel 2 van dit drieluik scrhijf ik over de zienswijze achter Appreciative Inquiry. Als je deze zienswijze onderdeel laat zijn van je bedrijfsvoering zul je zien dat er dingen veranderen. De verhalen over kwaliteiten en aspiraties grijpen dan in elkaar en versterken elkaar. Met een mooi woord, het wordt generatief. Veel hoor je over wendbare organisaties. Dat is in feite wat je hiermee ontwikkeld. Een organisatie die in haar dagelijkse praktijk bezig is met anticiperen op waar ze uit wil komen en het omzet naar initiatieven en gecommiteerde actie.

Maak een vrijblijvende afspraak

Als ik jou kan helpen de onvertelde verhalen in jou organisatie, team of van jou zelf naar boven te halen, laat je het me dan weten? Ik maak graag een vrijblijvende afspraak. 06-23332557 | nigel@croeso.nu

Nigel Stanton. Trainer, coach en facilitator.

Nigel Stanton. Trainer, coach en facilitator voor teams, organisaties en hun leiders op het gebied van samenwerkings- en verandervraagstukken. 

06-23332557 | nigel@croeso.nu

Feedback geven. Teamtraining.
Leer in deze teamtraining eigenaarschap hoe je samen verantwoordelijkheid kunt nemen.
Teamtraining open communicatie die je team een positieve boost geeft. Oprecht, waarderend en constructief.
In de teamtraining kernkwaliteiten leert je team elkaar vanuit kernkwaliteiten te versterken en zo de samenwerking te verbeteren..
Teamtraining waarin je team leert hoe zij elkaar op een constructieve wijze aanspreken.
Teamtraining samenwerken teambuilding