Appreciative Inquiry, samen op een plezierige wijze een verandering vormgeven

In het werk dat ik doe kom ik natuurlijk vooral bij teams en organisaties die iets willen veranderen. Die iets in beweging willen zetten. Over het algemeen is het besef gegroeid dat je als leider en als team pas echt wat in beweging zet als je dit met elkaar hebt bedacht en vormgegeven. Samenwerken aan een verandering dus. Ik heb ervaren hoe je dit met behulp van Appreciative Inquiry op een plezierige en constructieve manier met elkaar kunt doen. Graag deel ik deze ervaring en de verkregen inzichten zodat je het zelf ook toe kunt passen. 

Concreet toepasbaar in de dagelijkse praktijk

Eerlijk gezegd staan de meeste teams waar ik kom in eerste instantie niet zo te springen om een teaminterventie. Ik snap dat best. Teams die al langer bestaan hebben al best veel teamtraining en teambuilding achter de rug. En als ik dan vraag wanneer de interventie succesvol voor ze zou zijn dan krijg ik met stip op 1 het meest te horen dat het concreet en toepasbaar in de dagelijkse praktijk moet zijn. Iedere veranderkundige weet dat je ook aandacht zult moeten hebben voor de abstractere maar fundamentele ‘waarom’ en ‘waartoe’ vragen. Maar hoe doe je dat nou? Hoe verenig je dit nou? Hoe breng je met elkaar de grote thema’s en vraagstukken naar de praktijk van alle dag en breng je met elkaar een gedragen verandering op gang?

Appreciative Inquiry! Wauw!

Wat een wereld ging er voor mij open toen ik met Appreciative Inquiry kennismaakte. Appreciative Inquiry betekent, vertaald in het Nederlands, Waarderend Onderzoek. Het is een methodiek en een zienswijze ineen. Een methodiek gericht op actief onderzoeken wat werkt voor een organisatie of team die iets wil bereiken.

Met Appreciative Inquiry kun je met elkaar in 5 stappen op zo’n wijze een verandering vormgeven dat deze progressief is en dus echt de status quo ter discussie stelt. Tegelijkertijd is het gericht op wat er zich ‘onder water afspeelt’, waar je uit wil komen en is het praktisch toepasbaar voor iedere organisatie en ieder team. Klinkt misschien bijna te mooi om waar te zijn. Maar dat is het zeker niet. Ga ermee aan de slag in je team en/of organisatie en incorporeer het in je bedrijfsvoering en je zet een verandering in gang die steeds nieuwe initiatieven genereert.

In feite is zelfs een halfvol glas vol – de zienswijze

De metafoor van het halfvolle glas doet het altijd goed om de kern van Appreciative Inquiry te duiden. Kijk, in feite is een halfvol glas helemaal vol. De ene helft bestaat uit lucht en de andere uit je drankje. Je zou kunnen zeggen dat je op dezelfde manier in de ene helft problemen en dingen die misgaan hebt en in de andere kwaliteiten en aspiraties. Het gaat er dus niet om dat het ene er wel is en het andere niet. Het is maar net hoe je ernaar kijkt en waar het je om gaat. Maar stel dat je graag meer van je drankje wil die zich in de ene helft van het glas bevindt dan kun je twee dingen doen. Het lege stuk minder leeg maken en door een probleem diagnostische aanpak het probleem proberen op te lossen. Je kunt ook het volle stuk voller maken door aandacht te hebben voor kwaliteiten, aspiraties en het realiseren van ambities. Appreciative Inquiry richt zich op dat laatste; het laten groeien van het volle deel. Je onderzoekt en bepaalt wat werkt om de ambities na te streven en te realiseren.

Meer over de principes die onder deze zienwijze liggen lees je aan de hand van praktijkvoorbeelden in ‘Begrijp deze 5 principes en begrijp hoe er echt iets verandert in je team en organisatie‘.

Het zijn maar vijf stappen – de methode

Stap 1: definieer samen het vraagstuk als een positief perspectief.

Stap 2: deel met elkaar je beste ervaringen met het vraagstuk.

Stap 3: droom samen je meest gewenste toekomst.

Stap 4: durf met elkaar te kiezen en maak een ontwerp van wat je moet doen of juist laten om je droombeeld te realiseren.

Stap 5: doe wat nodig is om datgene te realiseren waaraan je je hebt gecommitteerd.

Een opendeur die je wagenwijd openzet en waar je met elkaar naar binnengaat

En juist in de eenvoud van die 5 stappen schuilt haar kracht heb ik ervaren. Het is namelijk voor iedereen toepasbaar. Bovendien zal je veel van de principes die onder Appreciative Inquiry liggen waarschijnlijk al herkennen en misschien in meer of mindere mate toepassen. Daarom krijg ik wel eens te horen, ‘ja maar, dat is een open deur’. Tja als iemand iets zo vanzelfsprekend vind kan ik daar natuurlijk niks tegenin brengen. Of toch?

Heb je soms niet iemand nodig om je op die open deur te wijzen en je uit te nodigen hem wagenwijd open te zetten en er met elkaar naar binnen te gaan? Maar al te vaak maak ik mee dat we vlak voor die open deur met elkaar ‘staan-te-praten-over’ in plaats van actie te ondernemen en er naar binnen te gaan. Appreciative Inquiry doet nu juist dat, je onderneemt met elkaar gecommitteerde actie en gaat de deur binnen. Het is juist de combinatie van deze herkenbare principes en een heldere 5-stappen-methodiek die het zo krachtig maakt. In volgend artikel vertel ik je meer over de principes die eraan ten grondslag liggen.

Inbedden en borgen

Ik schreef al over de eenvoud van de methodiek en dat in principe iedereen er zelf mee aan de slag zou kunnen. Maar laat je daarmee ook niet in de luren leggen. Als je een status quo ter discussie wil stellen en het écht anders wil gaan doen dan vraagt het focus en commitment om het ook echt in te bedden en te borgen. Maak het concreet met voornemens en initiatieven en zorg dat iedereen zich committeert aan de plannen. Groepeer mensen rondom een initiatief en maak hen voor die thema’s de aanjagers. Zorg voor voldoende reflectiemomenten waar je de ervaringen tot dan toe in stap 1 ‘definieer’ weer onderzoekt. Dan benoem je successen. Je benoemt de dingen die spaaklopen en herkadert deze naar iets wat je wel wil dat het is. En zo weer naar stap 2. Et cetera.

Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler

Iedere keer weer als ik met een team, organisatie of individu werk herken ik de waarheid in de uitspraak van Einstein: “Everything should be made as simple as possible, but not simpler”. Kijk, en zo is het ook weer, complexe problemen kun je niet (altijd) af doen met al te simpele oplossingen. Simpel gezegd, zoek met elkaar wat je wil bereiken, welke kwaliteiten je in kunt zetten en wat er verder nodig is om dat te realiseren. Meer dan dat is het in feite niet. Simpel toch?

Heb jij een probleem dat perspectief en actie nodig heeft?

Meer weten? Of heb je een probleem dat een perspectief en actie nodig heeft? Bel of mail me alsjeblieft. Ik zit klaar voor een waarderend gesprek. 06-23332557 | nigel@croeso.nu

Nigel Stanton. Trainer, coach en facilitator.

Nigel Stanton. Trainer, coach en facilitator voor teams, organisaties en hun leiders op het gebied van samenwerkings- en verandervraagstukken. 

06-23332557 | nigel@croeso.nu

Feedback geven. Teamtraining.
Leer in deze teamtraining eigenaarschap hoe je samen verantwoordelijkheid kunt nemen.
Teamtraining open communicatie die je team een positieve boost geeft. Oprecht, waarderend en constructief.
In de teamtraining kernkwaliteiten leert je team elkaar vanuit kernkwaliteiten te versterken en zo de samenwerking te verbeteren..
Teamtraining waarin je team leert hoe zij elkaar op een constructieve wijze aanspreken.
Teamtraining samenwerken teambuilding